De cursus en de diverse huiswerkopdrachten hebben mij geleerd om een manier te vinden waardoor ik beter met die problemen kan omgaan.

Welcome to saktiisha!

Want to stay up to date on all our activities? Read more about our studio? Get inspired and motivated for yoga?

 

Sign up for our monthly newsletter. 

 

Saktiisha team

 

You have Successfully Subscribed!